Activitate artistica

Activitate artistică

Orice artist, producându-se în cadrul unui spectacol în Franţa, fie că prestaţia este remunerată sau nu, trebuie să prezinte un contract vizat de catre o unitate teritorială DIRRECTE. Acelaşi contract se va prezenta şi în caz dacă persoana va exercita o activitate profesională de acompaniator.
Această procedură prevazută de Codul muncii, implică depunerea unui dosar la DIRRECTE cu 3 luni înainte de spectacol.

În vederea solicitării vizei, se vor prezenta următoarele justificative :
- 1 formular de cerere de viză de scurt sejur completat, datat si semnat,
- paşaport de străinatate, valabilitatea căruia va depăşi cu minim 3 luni data expirării vizei şi o copie a paginii cu fotografia,
- fotografie de identitate lipită pe formular,

- Justificative ale călătoriei :

  • un contract de muncă cu organizatorul francez precizând motivul, datele spectacolelor, asigurarea cazării şi eventuala remunerare - vizat de DIRRECTE,

- Justificativ de cazare :

  • rezervare de hotel sau
  • dovada asumării cazării de către societatea invitantă (această precizare va figura în contract),

- Justificative socio-profesionale :

  • carnet de muncă (originalul + o copie),
  • orice justificativ atestînd statutul de artist,

- buletinul de identitate cu fişa de însoţire (originalul + o copie),
- rezervare bilete de transport (nu este necesar de a procura biletele înainte de eliberarea vizei),
- copia asigurării medicale pentru perioada sejurului, valabilă pentru întregul spaţiu Schengen (suma asigurării fiind nu mai mică de 30 000 EUR).

Cazul particular al artiştilor amatori care îşi vor exercita activitatea în cadrul unui festival

(Circulara Ministerului de Interne din 16 mai 2011)

Artiştii străini (din afara UE, EEE şi a confederaţiei elveţiene) invitaţi de către un organizator, care doresc să plece în Franţa pentru o şedere scurtă în vederea exersării unei activităţi artistice benevole* în cadrul unui festival, sunt scutiţi, cu titlu de excepţie, de autorizare de muncă. Această procedură excepţională este aplicabilă doar artiştilor, tehnicienii nefiind prevăzuti de această formalitate. Pentru a beneficia de această procedura, artiştii vor trebui să prezinte o atestare de dispensă de autorizare provizorie de muncă, eliberată de către DIRECCTE. În cazul neprezentării acestui document, se va solicita o autorizare provizorie de muncă.

*Atenţie ! Artiştii profesionişti salariaţi invitaţi să se producă în cadrul unui festival, vor prezenta autorizare provizorie de muncă.

Particularităţi în cazul minorilor

- In afara contractului vizat de DIRRECTE, un artist străin mai mic de 16 ani, trebuie să prezinte o autorizare de la comisia pentru copii în spectacol, eliberată de către DIRRECTE competentă, solicitată de organizatorul spectacolului.
- Deoarece codul muncii interzice lucrul nocturn pentru copii** (de la 20h00 pînă la 06h00 pentru minori de mai puţin de 16 ani şi de la 22h00 pina la 06h00 pentru minori între 16 si 18 ani), organizatorul va trebui să ceară în prealabil la inspecţia muncii un acord excepţional pentru spectacolele de seară.

** articolele L3163-1 si 3163-2 ale Codului muncii)

Dernière modification : 09/08/2012

Haut de page