Două priorități : apropierea de Uniunea europeană și dezvoltarea economică

Cooperarea Franţei cu Moldova cuprinde astăzi două obiective prioritare, trasate în cadrul Planului de Acţiune al Ambasadei :
- 

- 
- A contribui la apropierea ţării de Uniunea europeană ;
- 
- A contribui la dezvoltarea sa economică şi la cursul spre prosperitate.
- 

- 
Coordonată în principal de către Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală (SCAC) al Ambasadei Franţei, aceasta este implementată de către Alianţa franceză din Moldova, în calitate sa de operator cultural, lingvistic şi de cooperare descentralizată și de către alţi parteneri, publici sau privaţi, locali, francezi sau multilaterali (AUF, OIF, OSCE etc. printre care Franţa este adeseori un contribuitor major atunci cînd nu este primul), ministere, agenţii de dezvoltare (ADETEF, FCI etc.), ONG şi asociaţii, colectivităţi locale, Fundații de întreprinderi (Spre exemplu Fondation Veolia Environnement), actori economici etc.
- 

- 
Acţiunea Franţei se înscrie pe deplin în cadrul obiectivelor Politicii Europene de Vecinătate.
- 

- 
Mijloace considerabile sunt investite în Moldova, în special în materie de contribuţii de expertiză. Acestea vor fi consolidate în 2010, ca urmare a deciziei Franței de a-și spori sprijinul acordat Moldovei. În această perspectivă, mijloace suplimentare au fost astfel atribuite Serviciului de cooperare și acțiune culturală.
- 

- 
Prima asociere europeană iniţiată în Moldova, consacrată organizării activităţii parlamentare, a fost cîştigată de către un consorţiu ce reuneşte operatorul ministerului francez de Afaceri externe şi europene, France Coopération Internationale (FCI), Senatul şi Asambleea naţională franceze şi Parlamentul ungur. Începînd cu anul 2008, şi pînă în 2010, experţi francezi şi unguri se succed în cadrul Parlamentului moldav.
- 

- 
Uniunea Europeană se implică din ce în ce mai mult în favoarea Moldovei şi eforturile sale sunt pe larg susţinute de către Franţa care contribue la budgetul său cu aproximativ 17%.
- 

- 
Astfel, Franţa își consacră eforturile implementării proiectelor în domeniul susţinerii bunei guvernări şi a Statului de drept şi domeniului consolidării capacităţilor instituţionale ale ţării.
- 

- 
Pe lîngă aporturile de expertiză, finanţarea schimburilor între administraţiile franceze şi moldave sau organizarea colocviilor şi seminarelor, mijloace foarte importante sunt investite în susţinerea studierii limbii franceze de către funcţionari şi agenţii publici moldavi. În acest sens, un memorandum a fost semnat cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) care prevede formarea, de către Alianţa franceză din Moldova, a 800 funcţionari moldoveni în fiecare an timp de trei ani. Bruxelles, Luxembourg şi Strasbourg, cele trei capitale europene, sunt francofone.
- 

- 
Franţa este de asemenea unul din pilonii edificării europene.
- 

- 
În 2010, o atenţie deosebită va fi acordată consolidării cooperării descentralizate între colectivităţile locale moldave şi franceze.
- 

- 
Franța monitorizează de asemenea, direct și împreună cu Agenţia Universitară a Francofoniei la al cărei budget contribuie pe larg, susţinerea formării viitoarelor elite moldave.
- 

- 
Mijloacele acestei politici constă mai cu seamă în programul "Claselor bilingve din Moldova", în susţinerea oferită filierelor francofone ale universităţilor moldoveneşti, şi în numeroasele burse de stagii, studii, proiecte distribuite în fiecare an de către Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală şi de către AUF.
- 

- 
Acest efort nu se oprește aici deoarece alți numeroși actori oferă de asemenea burse studenților moldavi. Diverse posibilități de a beneficia de aceste ajutoare financiare pot fi consultate pe site-ul sunt "CampusFrance".
- 

- 
Promovarea Învăţămîntului superior francez, unul din cele mai atractive din lume, se află în centrul atenţiei activităților SCAC care găzduiește de acum, începînd cu 2009, un spaţiu "CampusFrance" în cadrul mediatecii Alianţei franceze. Acest spaţiu este integrat în reţeaua [CampusFrance>http://www.campusfrance.org/].
- 

- 
Franța rămîne a fi a 4-a destinație aleasă de către studenții moldoveni, după România, Rusia și Ucraina, dar devansînd Germania, Anglia sau Statele-Unite !
- 

- 
Ambasade este în fine atentă la găzduirea și sprijinirea investitorilor francezi deoarece aceștia contribuie efectiv la prosperitatea Moldovei.
- 

- 
În această perspectivă, Ambasada Franței a impulsionat crearea Clubului de Afaceri Franța Moldova al cărui sediu se află în incinta Alianței franceze din Moldova. Aceasta susține la fel menținerea practicării limbii franceze, sinonim cu perspectivele de carieră pentru tinerii Moldoveni și favorizează implantarea noilor investitori francofoni aici în Moldova.
- 

- 


- 
- Pentru informații mai ample cu privire la cooperarea franceză în Moldova, îl puteți contacta pe Dl. Emmanuel SKOULIOS, Consilier de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței, Director al Alianței franceze din Moldova.
- 

- 

Dernière modification : 13/01/2010

Haut de page