Sistemul de informații privind vizele (VIS)

Drept parte a implementării universale a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) [1], din 23 iunie 2015 statele Schengen lanseaza VIS și în Republica Moldova, dar și în alte țări ale parteneriatului zonei Schengen. Acest sistem este deja funcțional în 16 din cele 23 de regiuni ale lumii, începând cu octombrie 2011 [2]. Înainte de sfârșitul lunii noiembrie 2015, toate consulatele țărilor Schengen din întreaga lume vor fi conectate la VIS.

Astfel, amprentele digitale prelevate la momentul depunerii unei cereri de viză, vor fi valabile pentru toate solicitările viitoare prezentate pe parcursul următorilor 5 ani [3].

În practică, acest lucru înseamnă că prima vizită personală la secția consulară după 23 iunie 2015 va dura puțin mai mult, timp necesar pentru înregistrarea datelor biometrice. Restul procedurii rămâne neschimbată.

Totuși este de notat că implementarea VIS poate duce într-o primă perioadă la unele disfuncționalițăți legate de supraîncărcarea sistemului.

Scopul implementării VIS este protejarea mai eficientă a deținătorilor de vize împotriva furtului de identitate, dar și pentru a preveni actele de fraudă și trafic de vize. De exemplu, înregistrarea amprentelor digitale este utilizată pe scară largă în UE, în vederea îmbunătățirii nivelului de siguranță a diverse acte de identitate (cărți de identitate, pașapoarte). Utilizarea datelor biometrice în cadrul verificării identității deținătorului de viză de catre poliția de frontieră, va duce la obținerea unor rezultate mai precise, mai rapide și mai sigure.

Întrebări Frecvente:

Î: Vizele Schengen eliberate înainte de 23 iunie 2015 rămân valabile?
R: Da, ele rămân valabile

Î: Procedura VIS va implica și o creștere a taxei consulare?
R: Nu, taxele consulare vor ramâne aceleași.

Î: Aceste noi cerințe reprezintă noi obstacole pentru solicitanții din Republica Moldova?
R: Nu, deloc. Această inovație urmărește să facă întregul proces mai sigur. Amprentele digitale vor fi luate la prima vizită și folosite în următorii cinci ani pentru eliberarea de noi vize În scurt timp, solicitanţii din întreaga lume vor fi supuşi aceloraşi exigenţe şi proceduri. Solicitanţii moldoveni vor fi trataţi la fel ca şi cetăţenii altor ţări.

Î: Ce se va întămpla în cazul în care solicitanţii vor refuza, din diverse motive, să li se ia amprentele digitale?
R: Din păcate, în caz de refuz, visa Schengen nu va fi eliberată. În acelaşi timp anumite categorii de solicitanţi sînt scutiţi de obligaţia de a li se lua amprentele digitale:
• Copii cu vîrsta pînă la 12 ani;
• Persoanele care se află în incapacitate fizică de a furniza amprentele digitale.

Î: Există vreun sfat pentru solicitanţii care depun cererea lor înainte de lansarea sitemului VIS?
R: Călătorii care au intenţia de a depune cererea lor de visa Schengen în iunie trebuie să ţină cont de faptul că cîteva zile înainte de 23 iunie anumite consulate a statelor membre a zonei Schengen pot închide şi/sau limita recepţionarea documentelor pe motiv că vor fi efectuate anmnumite lucrări de instalare a noului sistem.

Dacă intenţionaţi să călătoriţi la sfirşit de iunie/început de iulie, Vă rugăm să depuneţi documentele Dumneavoatră cu cîteva săptămîni înainte.

Consulatele şi centrele de vize vor fi obligate să instruiască personalul, să ajusteze şi să cunoască foarte bine noile mecanisme de lucru. Pentru aceasta vor avea nevoie de ceva timp suplimentar.

Î: Cum sînt protejate datele mele de către sistemul VIS?
R: Protecţia datelor personale este efectuată în baza unor reguli stricte stipulate în normele legislative de funcţionare a sistemului VIS. Acestea sînt de asemenea controlate de autorităţile competente naţionale şi europene.

Datele personale ale solicitantului sînt înregistrate în VIS pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data expirării vizei eliberate, data expirării vizei a cărei valabilitate a fost prelungită sau data refuzului de viză pronunţat de autorităţile competente.

Orice persoană are dreptul de a obţine informaţii care se referă la aceasta prin sistemul VIS a statului membru a Spaţiului Schengen. Orice persoană are dreptul de a cere ca datele care o privesc să fie corectate dacă aceste date sînt eronate, şi ca datele care au fost colectate în mod fraudulos să fie şterse.

Fiecare Stat membru al Spaţiului Schengen va avea grijă ca autoritatea naţională de control să exercite controlul, în mod independent, asupra legalităţii gestionării datelor personale înregistate de acest stat.

Contrlorul european de protecţie a datelor va verifica activitatea organelor de gestionare a sistemului VIS.

I: Cine va avea acces la VIS ?
R: Accesul direct la datele din VIS este rezervat autorităţilor Statelor membre din Spaţiul Schengen responsabile de eliberarea vizelor, autorităţilor împuternicite de controlul la frontiere şi de controlul imigraţiei si azilului. În linii generale, datele ce figureaza în VIS nu pot fi comunicate ţărilor terţe sau organizaţiilor internaţionale.

Începind cu 1 septembrie 2013 serviciile de securitate ale Statelor membre din Spaţiul Shengen pot solicita accesul la datele din VIS respectînd condiţii legislative stricte şi doar cu scopul de a preveni, a descoperi sau a cerceta crime teroriste sau alte acte criminale grave. Europol-ul ar putea accesa datele din VIS din aceleaşi motive.

I: Unde pot găsi mai multă informaţie despre VIS?
R: Veţi găsi informaţii suplimentare despre VIS (în engleză) accesînd link-ul: http://ec.europa.eu/vis

[1] VIS sau Visa Information System (Sistem de informare despre vize) – este un sistem de schimb de date despre vizele de scurt sejur între Statele membre din Spatiul Schengen avînd drept scop principal atît facilitarea depunerii cererilor de viză şi controlul la frontiere, cît şi intensificarea securităţii.

[2] Drept exemplu, acest sistem a fost deja aplicat în Orientul Mijlociu, în Africa, în America de Sud şi de Nord, în Australia, în Asia de Sud-Est, în Asia Centrală, în Balkanii Occidentali şi în Turcia.

[3] Totodată, în cazuri particulare, consulatele sunt autorizate să ia amprentele digitale în această perioadă, dacă identitatea solicitantului nu va fi de încredere.

Dernière modification : 17/06/2016

Haut de page