Formarea elitelor moldave : prioritate absolută a cooperării bilaterale franceze

În Moldova, schimburile de studenți, cercetători și profesori fac parte integrantă, deja de mai mulți ani, din acțiunea noastră de cooperare, iar formarea viitoarelor elite din această țară constituie o prioritate a Ambasadei Franței.
- 

- 
Pentru a susține cei mai buni studenți din al treilea ciclu, dornici să-și continue studiile sau funcționarii și înalții funcționari, dornici să obțină competențe suplimentare în cadrul formărilor continui scurte, Ambasada Franței continuă să ofere burse de studii, de cotutelă, de cercetări și de stagii.
- 

- 
Astăzi este primordial ca Moldova să se poată baza pe competențe noi, care să-i asigure continuitatea dezvoltării sale economice și a viitoarei sale prosperități, precum și a apropierii sale de Uniunea europeană.
- 

- 
Astfel, domeniile în care materia cenușie este considerabil privilegiată sunt următoarele : Științele sociale (Economie și finanțe, drept, administrare, gestiune și management), discipline științifice, științele inginieriei și materiile tehnologice.
- 

- 
Obiectivul de reîntoarcere în țară a studenților moldavi este clar afirmată, precum și prioritatea acordată sectoarelor strategice în termeni de dezvoltare economică a acestei țări și de formare a elitelor administrative.
- 

- 
Unirea cu mediul economic francofon, care aspiră la recrutarea colaboratorilor bine formați, este consolidată prin continua participare a șefilor de întreprinderi francezi la selectarea bursierilor și la crearea unei asociații a foștilor bursieri moldavi. Clubul de Afaceri Franța Moldova este de acum pe deplin asociat cu planurile și acțiunile noastre în domeniul formării elitelor moldave.
- 

- 
Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală supraveghează de asemenea coordonarea acțiunilor sale cu cele ale Agenției Universitare ale Francofoniei (AUF), mai cu seamă în cadrul celor 6 filiere francofone moldave.
- 

- 
AUF est, din prezent, implicată și în procesul de selectare a bursierilor Guvernului francez în scopul complinirii propriului program de burse. Aceasta este la fel solicitată pentru crearea și animarea rețelei foștilor bursieri.
- 

- 
- Pentru a obține informații mai ample despre învățămîntul superior în Franța și politica noastră de ofertă de burse, consultați rubrica noastră specială : Spațiul studenți și bursieri
- 

- 
- Puteți de asemenea să-l contactați pe Dl. Adrien ALBOUY, Secretar General al SCAC.
- 

- 

Dernière modification : 13/01/2010

Haut de page