Forumul de Pace de la Paris

Activați în domeniul guvernanței : vă invităm să participați la Forumul de Pace, care va avea loc la Paris în perioada 11 -13 noiembrie 2018

Cooperarea internațională diminuează, pericolele politice cresc, în timp ce populismul sparge conceptul acțiunii colective. Forumul de Pace de la Paris a fost creat pentru a reacționa în fața unui sistem în criză, pentru toți cei ce cred, că acțiunea colectivă, multilateralismul și buna gestionare a bunurilor publice mondiale, sunt unica noastră șansă de a face față provocărilor comune și de a menține pacea, după cum a menționat Președintele Republicii franceze, Emmanuel MACRON la Adunarea Generală a Națiunilor Unite pe 25 septembrie 2018.

Acest nou Forum are vocația să devină o întâlnire anuală a proiectelor, ideelor și inițiativelor în materie de guvernanță mondială, în jurul următoarelor teme : pacea și securitatea, mediul inconjurător, dezvoltarea, noile tehnologii și economia incluzivă.

Forumul va deveni locul schimburilor de idei și dezbaterilor, plasând pe prim plan inițiativele societății civile, locul schimbului de experiență și a soluțiilor novatoare, reunind toți actorii guvernării : șefii Statelor și a guvernelor, precum și aleșii locali și naționali, organizațiile regionale și internaționale, și anume ONU și societatea civilă în sensul larg al cuvântului (ONG, fundații, întreprinderi, mass-media, sindicate, experți…).
Obiectivul Forumului este de a promova proiectele de guvernanță, de a le face cunoscute, contribuind la întâlnirea managerilor de proiecte cu factorii de decizie vizați. Mii de participanți sunt așteptați și peste 150 proiecte vor fi prezentate. Puteți face cunoștință cu toate proiectele care vor fi prezentate pe acest link : https://parispeaceforum.org/fr/porteurs-de-projets/ (français) sau https://parispeaceforum.org/project-leaders/ (English)

Forumul de Pace de la Paris se va desfășura de duminică 11 noiembrie pînă marți 13 noiembrie 2018. Programul complet și invitația vă vor fi transmise după ce vă înregistrați.

Dacă doriți să participați la Forum, vă puteți înscrie pe situl oficial (înregistrarea e gratuită) pînă la data de 5 noiembrie 2018, orele 18.00 (ora franceză) https://parispeaceforum.org/fr/participez/ sau https://parispeaceforum.org/come-take-part/. (English)

Mai multe informații găsiți aici : https://parispeaceforum.org/fr/faq/ (français)
https://parispeaceforum.org/fr/faq/ (English)

Если Вы работаете в аппарате государственного управления, принимайте участие в первом Парижском форуме Мира с 11 по 13 ноября 2018 года.

Сокращение международного сотрудничества и увеличение политических опасностей происходят на фоне популизма, подрывающего общие действия. Парижский форум, посвященный Миру, был создан как реакция на кризисное состояние системы для всех, кто считает, что совместные действия, мультилатерализм и корректное управление мировыми общественными богатствами – наш единственный шанс перед общими вызовами для поддержания мира, как об этом недавно напомнил президент Французской Республики Эммануэль Макрон на Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2018года.

Цель нового Парижского форума – стать ежегодной встречей проектов, идей и инициатив в сфере общемирового государственного управления, связанного с безопасностью и миром, окружающей средой, развитием, новыми технологиями и инклюзивной экономикой.

Он станет местом для обмена опытом и дебатов, подчеркивающих важность гражданских инициатив и новаторских решений, а также объединяющих представителей государственного управления на всех уровнях: глав государства, руководителей правительства, национальных и местных депутатов, региональные и международные организации, как ООН, и гражданское общество в широком смысле (НКО, фонды, предприятия, средства массовой информации, профсоюзы, эксперты и т.д.).

Задачей форума является представление и продвижение проектов государственного управления, а также знакомство и встреча заинтересованных разработчиков проектов и руководителей. На форуме ожидается несколько тысяч участников, а также будет представлено 150 проектов. Ознакомиться с проектами на французском языке Вы можете по ссылке: https://parispeaceforum.org/fr/porteurs-de-projets/. На английском языке они расположены по адресу: https://parispeaceforum.org/project-leaders/.

Парижский форум Мира будет проходить с 11 по 13 ноября 2018 (с воскресенья по вторник). Полная программа форума и приглашение будут Вам предоставлены после регистрации на сайте.

Если Вы желаете принять участие на форуме, пройдите бесплатную регистрацию на официальном сайте на французском языке https://parispeaceforum.org/fr/participez/ или на английском https://parispeaceforum.org/come-take-part/ до 5 ноября 2018 18:00 по французскому времени.

Больше информации на сайте: https://parispeaceforum.org/fr/faq/ (на французском языке) или https://parispeaceforum.org/fr/faq/ (на английском языке).

Ultima actualizare pe 12 octombrie 2018