Obținerea documentului "competențe și talente"

Ce reprezintă documentul "competenţe și talente" ?
- 

- 
Documentul " competenţe și talente " constituie una din marele inovaţii ale legii din 24 iulie 2006 : ea dotează Franţa cu un titlu de sejur atractiv, destinat să suscite vocaţii printre străinii cei mai competenţi și mai talentaţi. Ea le oferă, de fapt, posibilitatea de a se instala în Franţa cu familia lor pentru o perioadă de trei ani, care se poate prelungi o singură dată, contrar unui an.
- 

- 
Titularul documentului de sejur " competenţe și talente " trebuie să suscite sprijinul său în vederea unei acţiuni de colaborare sau de investiţie economică. El va ţine cont de respectarea acestei obligaţiuni în cazul prelungirii documentului.
- 

- 


- 

- 
Care este publicul ţintă ?
- 

- 
Publicul vizat prin intermediul acestui document este extrem de divers :
- 

- 
- diplome de învăţămînt superior,
- 

- 
- profesionali calificaţi, oricare ar fi nivelul diplomei,
- 

- 
- investitori susţinînd unul din proiectele următoare :
- 

- 

 • proiect lărgind crearea și protecţia a cel puţin două locuri de muncă,
  - 

- 

 • proiect avînd o investiţie mai mare de 300 000 euro, proiect gestionat de către o societate străină creată de cel puţin doi ani sau fiind deja implantată în Franţa,
  - 

- 

 • Moldoveni prezenţi deja în Franţa, a căror proiecte prezintă un interes particular pentru Franţa și pentru ţările lor de origine.
  - 

- 
Obţinerea documentului este condiţionat de calitatea proiectului și capacitatea de a-l realiza.
- 

- 


- 

- 
Punerea în aplicare a dispozitivului
- 

- 

- 
Primele documente " competenţe și talente " au fost eliberate la sfîrșitul anului 2007. Din momentul promulgării legii cu privire la stăpînirea imigrării, integrării și azilului, prefecţii și ambasadorii au fost autorizaţi să elibereze aceste documente.
- 

- 
Un moldovean care își dorește să beneficieze de un document " competenţe și talente " și care este rezident în mod regulat în Franţa, înaintează cererea sa prefectului de la locul său de domiciliu.
- 

- 
Dacă el se află în Moldova, el va prezenta cererea ambasadei Franţei.
- 

- 

- 


- 

- 
Constituirea dosarului în Moldova
- 

- 
Dosarul de candidare trebuie să comporte următoarele elemente :
- 

- 
- Scrisoare de motivare care va cuprinde un proiect profesional în Franţa și o idee a proiectului său de revenire în Moldova : 4 exemplare ;
- 

- 
- CV și copiile diplomelor : 4 exemplare ;
- 

- 
- Carnet de muncă (excepţie fac titularii de doctorat) : 2 exemplare ;
- 

- 
- Contract de muncă sau o promisiune de angajare sau perspective de angajare în Franţa : 4 exemplare ;
- 

- 
- 3 fotografii.
- 

- 

- 

- 


- 

- 
Criteriile de selecţie pe scurt
- 

- 
1) După categoria beneficiarilor :
- 

- 
- Dacă sunteţi salariat :
- 

- 

 • Diplome
  - 

- 

 • Contract de muncă sau promisiune de angajare sau perspective de angajare
  - 

- 
- Dacă sunteţi investitor :
- 

- 

 • Crearea a cel puţin două locuri de muncă
  - 

- 

 • Investiţie mai mare de 300.000 €
  - 

- 

 • Societate creată mai mult de doi ani
  - 

- 
- Dacă munciţi independent : Artiști, autori, sportivi
- 

- 

 • Posedarea unui renume
  - 

- 
2) Este necesară o diplomă ?
- 

- 
- titulari de doctorat : nu este cerută o experienţă profesională
- 

- 
- titulari de master : este necesar 1 an de experienţă profesională
- 

- 
- titulari de licenţă : sunt necesari 3 ani de experienţă profesională
- 

- 
- titulari de diplome inferioare licenţei : sunt necesari 5 ani de experienţă profesională
- 

- 

- 

- 


- 

- 
Depunerea dosarului
- 

- 
Ambasada Franţei în Moldova grupează și cercetează dosarele complete.
- 

- 
Este necesar de a fixa întrevedere în prealabil.
- 

- 

- 

- 


- 

- 
Eliberarea documentului "competenţe și talente"
- 

- 

- 

- 
În cazul în care candidatul a primit un aviz favorabil pentru obţinerea documentului competenţe și talente, el va beneficia de o viză de sejur lung, valabilă trei luni, care îi va permite să muncească în cadrul proiectului său din momentul sosirii în Franţa.
- 

- 
Timp de două luni după sosirea în Franţa, solicitantul va trebui să se prezinte la prefectura departamentului domiciliului său, unde i se va elibera documentul de sejur, la prezentarea următoarelor acte :
- 

- 
- indicaţii cu privire la starea civilă, și dacă e cazul, indicaţii cu privire la soţ și copii,
- 

- 
- justificarea adresei în Franţa,
- 

- 
- trei fotografii.
- 

- 
Beneficiarul va transmite la prefectură proiectul său cu privire la susţinerea acţiunii de colaborare sau de investiţie economică, pe parcursul celor șase luni după atribuirea documentului "competenţe și talente" .
- 

- 

Dernière modification : 24/11/2009

Haut de page