Reţeaua Alianţei franceze din Moldova

Alianța Franceză din Moldova animă și susține o reţea de 2 anexe și 5 centre de resurse şi informare despre Franţa contemporană.

Alianța Franceză din Moldova animă și susține o reţea de 2 anexe și 5 centre de resurse şi informare despre Franţa contemporană.

Reţeaua anexelor și a centrelor de resurse răspunde unei veritabile cereri locale şi generează acţiuni deseori admirabile în beneficiul răspândirii limbii şi culturii franceze.

Orașele Bălți, Nisporeni, care asigură desfășurarea cursurilor de studiere a limbii franceze, au devenit, în totalitate, anexele Alianței Franceze din Moldova începînd cu ianuarie 2011 și sunt gestionate direct de către Chișinău.

Coordonatele anexelor şi centrelor de resurse şi informare despre Franţa contemporană :

- Alianța Franceză din Moldova – Anexa din Bălți
81, bd. Ștefan cel Mare
MD-5100 Bălţi
Responsabil : Dna Tatiana COLIBABA
E-mail : tcolibaba@alfr.md
Telefon : 00 373 23 16 33 71
Fax: 00 373 23 16 33 71

- Alianța Franceză din Moldova – Anexa din Nisporeni
Str. Ioan Vodă 7
MD-6401 Nisporeni
Responsabil : Dna Raisa ANDRIUȚĂ‚
E-mail : randriuta@alfr.md
Telefon : 00 373 26 42 60 05
Fax : 00 373 26 42 61 70

- Centrul de resurse şi informare despre Franţa contemporană din Călăraşi
Biblioteca raională din Călăraşi
Strada M.Eminescu 27, MD-4401 Călăraşi
Responsabil : Dna Galina AGAFIȚA‚
Animatoare : Dra Tatiana BOLEA
E-mail : bibliotecacalarasi@yahoo.com
Telefon : 00 373 24 42 22 60
Fax : 00 373 24 42 22 60

- Centrul de resurse şi informare despre Franţa contemporană din Tiraspol
Universitatea « T.G. Șevcenco »
Strada 25 Octobre 128, MD-3300 Tiraspol
Responsabil : Dna Galina AZEMCO
E-mail : centreTiraspol@yandex.ru
Telefon : 00 373 28 43 70 45
Fax : 00 373 28 43 21 05

Dernière modification : 05/05/2016

Haut de page