Studenti stagiari in cadrul unei conventii de stagiu

Acest tip de viza este destinat studentilor moldoveni care doresc plece in Franta pentru o perioada nu mai mare de trei luni pentru a efectua un stagiu fara procedura de introducere a ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et Migrations) si fiind scutiti de autorizarea provizorie de munca.

Pentru obtinerea unei vize de scurt sejur "Studenti stagiari cu conventie de stagiu" justificativele care trebuie prezentate sînt :

- un formular de cerere de viza de scurt sejur, completat în întregime, datat si semnat,

- pasaport de strainatate, valabilitatea caruia va depasi cu minim 3 luni data expirarii vizei si o copie a paginii cu fotografia,

- 1 fotografie lipita pe formular,

- justificative de sejur :

  • un exemplar al conventiei de stagiusemnata de catre angajator, institutia de învatamint si stagiar, si purtind stampila organizatiei intermediare sau a serviciului cultural, vizat de prefectura.

- justificative de gazduire :

  • invitatia particulara (attestation d’accueil) in cazul cind cazarea are loc la o persoana particulara,
  • sau rezervare de hotel,
  • sau atestare de cazare in resedinta universitara,

- justificative socio-profesionale :

  • certificat de insciere la o universitate /scoala din Moldova si/sau o copie a carnetului de student,

- justificativ al mijloacelor de existenta :

  • card bancar international (plus o copie xerox a cardului) si extrasul de la bancomat,
  • sau extrasul contului bancar in care vor fi mentionate miscarile bancare,
  • nu se accepta certificate bancare,

- buletinul de identitate cu fisa de insotire (original plus o copie),

- rezervare bilete de transport (nu este necesar de a procura biletele înainte de eliberarea vizei),

- copia asigurarii medicale pentru perioada sejurului, valabila pentru intregul Spatiu Schengen (suma asigurarii fiind nu mai mica de 30 000 EUR).

A retine:

  • orice gratificatii sau avantaje (de exemplu punerea la dispozitie a unei locuinte) de care stagiarul ar putea beneficia sint luate în consideratie la evaluarea mijloacelor de existenta.
  • stabilirea unui contact cu serviciul cultural al ambasadei Frantei, situat în localul Aliantei franceze, este necesar inaintea eliberarii acestei categorii de viza. Tel : (00 373) 22 200 400, cu inscriere in prealabil.

Dernière modification : 06/04/2011

Haut de page