Viza de lung sejur cu titlul de vizitator

Oricare cetatean strain care demonstreaza ca poate locui in Franta din propriile resurse financiare si care se obliga de a nu exercita în Franta nicio activitate profesionala supusa autorizatiei poate sa depuna o cerere de viza de lung sejur cu mentiunea « visiteur ».

Sotul (sotia) si copiii minori ai studentilor, precum si sotul (sotia) si copiii minori ai unui cetatean strain care ar dori sa-l insoteasca pentru sederea în Franta, dar care nu indeplinesc conditia de resedinta pe teritoriul tarii mai mult de un an pentru procedura de regrupare a familiei, ar putea sa obtina viza cu meniunea « visiteur ».

Documentele si justificativele ce urmeaza trebuie sa fie prezentate pentru obtinerea vizei de lung sejur « visiteur » :

- trei formulare de cerere de viza, completate in intregime, datate si semnate,

Dosarul de cerere de viza lung sejur « vizitator » trebuie sa fie prezentat in doua exemplare

- pasaport de strainatate, valabilitatea caruia va depasi cu minim 3 luni data expirarii vizei si o copie a paginii cu fotografia,

- trei fotografii de identitate lipite pe fiecare formular,

- justificativ al mijloacelor de existenta :

  • justificativ al veniturilor regulate pentru perioada sejurului,
  • sau posesia unei sume care va permite acoperirea cheltuielilor lung sejur în Franta (nu se accepta certificate bancare) ,
  • sau, dovada transferurilor regulate de bani daca solicitantul se afla la intretinerea familiei sale din Franta, (transferuri bancare, Western Union... ),

- justificative socio-profesionale :

  • carnet de munca (original plus copie),
  • pentru studenti : certificat de inscriere si/sau carnetul de student,

- angajamentul de a nu exercita nici o activitate profesionala supusa autorizatiei in forma libera, semnata de solicitant,

- daca este cazul : dovada unei eventuale legaturi familiale sau private în Franţa,

- justificativ de gazduire în Franta :

  • titlu de proprietate, contract de închiriere sau orice document justificind proprietatea sau inchirierea unei locuinte in Franta,

- buletinul de identitate cu fisa de insotire (original plus o copie),

- acoperirea medicala.


A retine :

  • Solicitantul trebuie sa prezine dovada ca dispune de mijloacele de existenta proprii, criteriul de apreciere fiind salariul minimal in Franta.
  • Studierea acestei categorii de viza poate dura pina la 2 luni.

Dernière modification : 08/10/2009

Haut de page