Viza în vederea exersării unei activități profesionale salariate pentru o durată mai lungă de trei luni

Persoanele autorizate sa depuna o cerere de viza de lung sejur in vederea exersarii unei activitati profesionale salariate pentru o durata de mai mult de trei luni, sunt convocate în prealabil de catre ambasada prin posta.

Un strain nu poate sa exerseze o activitate profesionala in Franta fara sa fi obtinut in prealabil o autorizare de munca (articolul L341-4 din Codul Muncii).

Urmatoarele documente si justificative trebuie sa fie prezentate pentru obtinerea unei vize de lung sejur in vederea exersarii unei activitati profesionale salariate :

- doua formulare de cerere de viza de lung sejur completate, datate si semnate,

- pasaport de strainatate, valabilitatea caruia va depasi cu minim 3 luni data expirarii vizei si o copie a paginii cu fotografia,

- doua fotografii lipite pe formular,

- justificativul de angajare :

 • Convocarea scrisa din partea ambasadei,

- justificative socioprofesionale :

 • carnet de munca (originalul + o copie),
 • daca este cazul : o atestare de la angajatorul din Moldova cu indicarea functiei si salariului,
 • daca este cazul : diplomele obtinute anterior care ar avea raport cu viitoarea activitate in Franta (originale si copii),
 • cazier judiciar (cu traducere)
 • act de nastere tradus (original si copie)

- buletinul de identitate cu fisa de insotire (originalul + o copie),


A retine :

 • Autorizatia de a exercita o munca, limitata la o profesie si la o zona geografica, este acordata inainte de sosirea lucratorului in Franta de DIRECCTE* competenta prin imputernicirea prefectului.
 • Daca sinteti in cautarea unui loc de munca în Franta, este absolut inutil sa contactati Ambasada.

Binevoiti sa Va adresati :

  • fie la viitorul angajator, care va efectua demersurile necesare,
  • fie la DIRECCTE* cu competenta geografica respectiva, daca stiti in ce regiune doriti sa Va exercitati activitatea,
  • fie la OFII** - 44, str. Bargue, 75732 Paris cedex 15, pentru informatii de ordin general.

*DIRECCTE : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

**OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

Dernière modification : 24/11/2015

Haut de page